• Denk mee!

  Laat uw ideeën, wensen en aandachtspunten voor het gebied weten via deze enquête.

  Enquête

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de PWA Kazerne verkocht aan Vink Bouw en Open Development. Deze partijen zouden de locatie graag ontwikkelen tot een aantrekkelijke groene woonomgeving met circa 250 nieuwbouwwoningen voor diverse doelgroepen. Het wordt een gemengde woonwijk met een mix van koopwoningen en sociale en middeldure huurwoningen met een nieuwe voorziening voor de buurt. Ook is er ruimte voor groen en een buurtvoorziening. Dit kan uiteraard alleen met medewerking van de gemeente Gouda. De gemeente heeft ons een eerste reactie gegeven, maar we zijn natuurlijk ook benieuwd naar úw reactie. 

Bewonersavond 30 september
Meld u aan voor de bewonersavond op 30 september! 

Via deze website horen we daarom graag:

 • uw mening over de voorlopige plannen, bijvoorbeeld omdat u in de buurt woont;
 • of u zich wilt aanmelden voor de bijeenkomst op 30 september;
 • of u op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen.

Het plan

We hebben nog geen uitgewerkt plan. Wel hebben we nagedacht over twee ruimtelijke modellen. In beide modellen gaan we uit van:

 • Een gemengde buurt met sociale huur, vrije sector huur en koopwoningen. In totaal 250 woningen.
 • Verschillende woningtypen variërend van rijtjeshuizen tot appartementen in verschillende bouwhoogtes.
 • Een groene buurt, met een buurtvoorziening die sociale ontmoeting voor de hele wijk stimuleert.
 • Parkeren in een gebouw, dus niet op straat.
 • Behoud van de bestaande bomenlaan op het terrein.
 • Behoud van de bunker, die een nieuwe functie krijgt.

Dit zijn allemaal zaken die omwonenden ook hebben aangegeven in het eerdere participatietraject met het Rijksvastgoedbedrijf.

Model A: Woonhof

In dit model ligt de bebouwing grotendeels gegroepeerd rond een groene hof. Vanuit de Wibautstraat domineert de bestaande bomenlaan met een nieuwe waterloop daarvoor. Een bruggetje vormt de uitnodigende entree naar het groene binnenterrein op en rond de bunker. In dit model is de hogere  bebouwing zoveel mogelijk geconcentreerd in de noordwesthoek zodat de bestaande woningen geen last hebben van schaduw (maar schaduw valt op Sporthal en Bodegraafsestraatweg).

Model B: Campus

In dit model liggen de bouwblokken als losse blokken in het gebied. Tussen de blokken ligt een groen parklandschap met wandelpaden. De Wibaustraat wordt opnieuw ingericht en er komt een watergang voor de bestaande bomenlaan. Een deel van de bebouwing komt wat dichterbij de Wibautstraat. Een bruggetje vormt de uitnodigende entree naar het groene binnenterrein op en rond de bunker. In dit model is de bebouwing wat meer verspreid over het gebied en hebben de gebouwen verschillende bouwhoogtes.

Denk mee!

Laat uw ideeën, wensen en aandachtspunten voor het gebied weten via deze enquête.

Enquête

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Een nieuwe toekomst voor de bunker

De bunker herinnert aan het kazerneverleden van deze plek en blijft behouden. Elders in Nederland zijn er mooie dingen gedaan met bunkers. U ziet hier enkele voorbeelden. Heeft u een goed idee? Laat het ons weten!

Eerste reactie gemeente

De gemeente heeft een eerste reactie op de voorlopige modellen gegeven. We lichten de belangrijkste zaken eruit en zijn benieuwd hoe u erover denkt.

Aantal woningen

Reactie gemeente: meer dan 200 woningen is denkbaar, maar liever 150 tot 200 woningen.

Ons plan bevat in beide modellen circa 250 woningen, omdat we alleen dan budget hebben voor gebouwde parkeeroplossingen, een buurtvoorziening, extra water in het gebied en extra groen. En we denken dat er ook veel behoefte is aan woningen in Gouda. 

Denkrichtingen / modellen

Reactie gemeente: beide denkrichtingen kan de gemeente zich voorstellen, maar het valt of staat met de uitwerking. De bebouwing maakt nu maximaal gebruik van de toegestane hoogte en zoekt de randen van de locatie op, daar maakt de gemeente zich zorgen over.

Er is een relatie tot bouwhoogte en groen, als we lager bouwen dan hebben we meer terrein nodig om de woningen kwijt te kunnen en wordt het minder groen. We kijken goed waar we hogere gebouwen neerzetten zodat er geen last voor de omgeving is qua bezonning of privacy van tuinen en balkons. 

Geluidsnormen

Reactie gemeente: de gemeente betwijfelt of het haalbaar is om te bouwen binnen 30 meter van de sporthal.

De 30 meter is een richtlijn van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Bouwen in deze zone is echter wel mogelijk. We zoeken bewust de randen aan de noordzijde op omdat daar niet het probleem met bezonning speelt én omdat de parkeerstraat tegen de sporthal aan geen aantrekkelijke rand is. We leggen het groen dus liever IN de nieuwe buurt en tegen de bestaande buurt aan. De woningen zijn gericht op het zuiden/het groen in de buurt en hebben aan deze zonzijde een buitenruimte.

Bouwhoogtes

Reactie gemeente: er is een confrontatie tussen hogere en lagere bebouwing.

Wij vinden dat de variatie in bouwhoogtes een aantrekkelijk beeld oplevert. Door bouwhoogtes af te wisselen en te werken met veel groen en (bestaande) bomen ontstaat een losser en ruimtelijker beeld dan wanneer alles bijvoorbeeld eenzelfde bouwhoogte zou hebben van 5-6 lagen. We vinden het maken van een gemengde buurt met zowel laagbouw en appartementengebouwen juist belangrijk, omdat we zo voor verschillende doelgroepen kunnen bouwen. Dus niet alleen 1-2 persoonshuishoudens maar ook gezinnen. 

Aansluiting omgeving

Reactie gemeente: de aanhechting op de omgeving vindt de gemeente nog niet goed.

We willen graag kijken wat de beste plek is voor de buurtvoorziening en daar ook een goede route vanuit de buurt naar deze functie toe maken. We willen meer parkeren maken langs de Wibautstraat om ook bezoekers goed te kunnen laten parkeren en te voorkomen dat deze in omliggende straten gaan parkeren. We willen liever parkeren toevoegen langs bestaande straten en een groot deel van het huidige parkeerterrein aan de zuidzijde van de locatie vergroenen in plaats van het huidige parkeerterrein weer vol zetten met auto’s. Dat is ook beter voor de bestaande bomen die we willen inpassen.

Parkeren

Reactie gemeente: het plan moet voldoen aan de parkeernormen van Gouda. Hou rekening met de hoge parkeerdruk in de omgeving, bv van de scholen bij ouderavonden.

We voldoen aan de norm. Deelauto’s zouden het aantal parkeerplekken nog kunnen verlagen. We kunnen als ontwikkelaars niet het parkeerprobleem van de omgeving op deze locatie gaan oplossen. Hier ligt een taak en verantwoordelijkheid voor de gemeente met de desbetreffende functies die deze parkeeroverlast veroorzaken.

Groen

Reactie gemeente: er moet minimaal 15% groen in het plan zitten.

We maken nu 30% groen in het plan. En dan tellen we de groene dekken van de parkeeroplossingen en de daken niet eens mee!

Uw eerste reactie

We begrijpen dat u via deze website slechts een indruk van het plan krijgt. Graag komen we na de zomervakantie de modellen toelichten in een bewonersbijeenkomst. Tot die tijd zijn we alvast heel benieuwd naar uw eerste reactie. Wilt u daarom deze online peiling invullen?

Vervolgproces

Tot de zomer van 2023 zijn de huidige kazernegebouwen nog in gebruik bij Scholengemeenschap De Goudse Waarden. Daarna worden de gebouwen gesloopt en alleen de bunker en de bestaande bomenlaan blijven behouden. Tot dan hebben we de tijd hard nodig om een mooi plan voor de nieuwe buurt te maken. Liefst samen met u en in goede samenwerking met de gemeente.

Bij voldoende enthousiasme in de wijk en bij de gemeente kunnen we in 2021 en 2022 toewerken naar een bouwplan en een nieuw bestemmingsplan. Laat ons weten wat ú belangrijk vindt en blijf op de hoogte door uw mailadres achter te laten. Bij voldoende belangstelling komen we graag in september bij u terug met een uitnodiging voor een bewonersavond.

Aanmelden voor 30 september

Op woensdagavond 30 september bent u - na aanmelding - welkom op een bewonersbijeenkomst. Hier presenteren we de plannen voor de woningbouw en buurtvoorziening graag meer in detail. Ook laten we u natuurlijk de uitkomsten van de enquête zien. Vanwege de corona-maatregelen kunnen we u uitsluitend ontvangen wanneer u zich vooraf aanmeldt en als u vervolgens een bevestiging heeft ontvangen vanuit het systeem (Eventbrite). Voor aanmelden klik op één van onderstaande tijdstippen (opent in nieuw venster): 

19.15 uur tot 20.15 uur (ontvangst vanaf 19.00 uur)
OF
20.45 uur tot 21.45 uur (ontvangst vanaf 20.30 uur)

Het is mogelijk dat beide tijdstippen snel vol lopen. In dat geval kunt u de presentatie en het verslag terugvinden op de website.